.

Jubileusz

50 lat szkoy

O Projekcie Drukuj Email
Wpisał Administrator   

 

Projekt ?Indywidualizacja nauczania pocztkowego w Czstochowie? ma na celu podniesienie efektywnoci ksztacenia pocztkowego poprzez zwikszenie dostpu do zindywidualizowanych zaj w klasach I ? III oraz doposaenie bazy dydaktycznej w 47 szkoach podstawowych w Czstochowie (41 szkoach oglnodostpnych, 4 szkoach specjalnych i 2 specjalnych orodkach szkolno ? wychowawczych).

Termin realizacji projektu:

Termin rozpoczcia: 2 kwietnia 2012 r.

Termin zakoczenia: 30 sierpnia 2013 r.

Koszt realizacji projektu:

Cakowity koszt projektu: blisko 3000000,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Czstochowa

Cele szczegowe projektu:

1.Poprawa umiejtnoci czytania, pisania oraz umiejtnoci matematycznych;

2.Zmniejszenie zaburze rozwoju mowy oraz zaburze w komunikacji spoecznej;

3. Wzrost dostpnoci do zaj korekcyjnych;

4.Poprawa rozwoju psychospoecznego uczniw niepenosprawnych;

5. Zwikszenie moliwoci rozwoju zainteresowa uczniw szczeglnie uzdolnionych.

Projekt przewiduje nastpujce formy wsparcia:

1. Zajcia dla dzieci ze specyficznymi trudnociami w czytaniu i pisaniu, w tym take zagroonych ryzykiem dysleksji;

2. Zajcia dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu umiejtnoci matematycznych;

3.Zajcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

4. Zajcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji spoecznej;

5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

6. Specjalistyczne zajcia terapeutyczne dla dzieci niepenosprawnych;

7. Specjalistyczne zajcia terapeutyczne;

8. Zajcia rozwijajce zainteresowania uczniw uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo;

9. Zajcia rozwijajce zainteresowania uczniw wybitnie uzdolnionych plastycznie;

10.Zajcia rozwijajce zainteresowania uczniw wybitnie uzdolnionych muzycznie;

11. Zajcia rozwijajce zainteresowania uczniw wybitnie uzdolnionych teatralnie;

12. Zajcia rozwijajce zainteresowania uczniw wybitnie uzdolnionych z jzyka angielskiego;

13. Zajcia rozwijajce zainteresowania uczniw wybitnie uzdolnionych sportowo;

14. Zajcia rozwijajce zainteresowania uczniw wybitnie uzdolnionych czytelniczo;

15. Zajcia rozwijajce zainteresowania uczniw wybitnie uzdolnionych tanecznie.

 
bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: web hosting professional joomla web hosting (video) Valid XHTML and CSS.