.

Jubileusz

50 lat szkoy

Drukuj Email
Wpisał Administrator   

Odmienne:

Nieodmienne:

rzeczownik

przyswek

czasownik

zaimek przysowny

przymiotnik

przyimek

liczebnik

spjnik

zaimek (rzeczowny, przymiotny, liczebny)

wykrzyknik

partykua

 

ODMIENNE CZʦCI MOWY:

RZECZOWNIK

Odpowiada na pytanie kto? co?

Rzeczowniki s nazwami osb, zwierzt,rzeczy, zjawisk i poj abstrakcyjnych.

Odmieniaj si przez przypadki(deklinacja) i liczby(pojedyncza lub mnoga) oraz posiadajokrelony rodzaj gramatyczny -

(w liczbie pojedynczej: mski, eski, nijaki;w liczbie mnogiej: mskoosobowy, niemskoosobowy).

CZASOWNIK

Odpowiada na pytanie co robi?co si z nim dzieje? w jakim jest stanie?

Czasowniki oznaczaj czynnoci lub stany.

Odmienia si przez osoby, liczby, rodzaje, czasy, tryby, strony i tzw. aspekty.

Czasowniki dziel si na dokonane i niedokonane.

PRZYMIOTNIK

Odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?czyj? czyja? czyje? ktry? ktra? ktre?

Przymiotniki stanowi okrelenia rzeczownikw i nazywaj waciwoci osb i przedmiotw.

Podobnie jak rzeczowniki odmieniaj si przez przypadki, liczby, posiadaj okrelony rodzaj gramatyczny.

Przymiotniki podlegaj rwnie stopniowaniu. Wyrniamy trzy stopnie: rwny, wyszy i najwyszy.

Przymiotniki mona stopniowa

- regularnie (adny, adniejszy, najadniejszy);
- nieregularnie (zy, gorszy, najgorszy);

- opisowo (chory, bardziej chory,najbardziej chory).

LICZEBNIK

Odpowiada na pytanie ile? ktry z kolei?

Liczebniki - liczebno lub kolejno.

Odmienia si podobnie jak rzeczowniki przez przypadki, liczby, rodzaje.

Liczebniki moemy podzieli na gwne, porzdkowe, zbiorowe, nieokrelone i uamkowe.

ZAIMEK

Rzeczowny: Odpowiada na pytanie kto? co?

Podobnie jak rzeczownik, ktry zastpuje, zaimek rzeczowny moe peni rol podmiotu lub dopenienia.

Przymiotny: Odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie? Zastpuje przymiotnik.

Moe peni w zdaniu funkcj przydawki.

Liczebny:Odpowiada na pytanieile? ktry z kolei? Zastpuje liczebnik.

W zdaniu przewanie peni funkcj przydawki.

NIEODMIENNE CZʦCI MOWY:

PRZYSWEK:

Odpowiada na pytanie jak? kiedy? gdzie?

Najczciej stanowi okrelenie czasownika, przymiotnika, bd innego przyswka.

ZAIMEK PRZYSOWNY:

Odpowiada na pytanie jak? kiedy? gdzie?

Zastpuje przyswek.

W zdaniu moe peni rol okolicznika.

PRZYIMEK:

S to wyrazy niesamodzielne.

Np. na, obok, przed, za, pod, przy.

cza si przewanie z rzeczownikamilub zaimkami rzeczownymi.

Przyimek wraz z rzeczownikiem tworzy wyraenie przyimkowe tworz z nimi okrelenia czasownikw,innych rzeczownikw, przymiotnikw lub przyswkw.

SPJNIK:

czy wyrazy oraz zdania skadowew zdaniu zoonym.

WYKRZYKNIK:

Wyraa rnego rodzaju emocje (och!, ach!, oj!, ojej!) lub oddaje dwikonaladowczo rne odgosy(brzdk!, bum!, up!).

PARTYKUA:

S to wyrazy niesamodzielne, zazwyczaj su wzmocnieniu znaczenia samodzielnych wyrazw(-by, -bym, bymy, -bycie, -by, -e, -).

Czasem mog te modyfikowa znaczenie samodzielnego wyrazu (nie, ju, niech, by).

 

 
bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: web hosting professional joomla web hosting (video) Valid XHTML and CSS.