.

Jubileusz

50 lat szkoy

Obecnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
bip
dziennik elektroniczny
bip
dzieci w sieci

Drukuj Email
Wpisał Administrator   

Ogasza si rekrutacj uzupeniajc uczniw/uczennic z klas IV-VI oraz ich rodzicw/opiekunw prawnych do udziau w projekcie ?Dostpna szkoa? wspfinansowanym ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Celem gwnym projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty ksztacenia oglnoksztaccego 28 szk w Czstochowie do potrzeb uczniw/uczennic z niepenosprawnociami i wykazujcych specyficzne trudnoci w uczeniu si w zakresie przedmiotw matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu wiadczonych usug edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposaenie szk w sprzt TIK.

Udzia w projekcie jest bezpatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni, ktrzy/re zgosz ch uczestnictwa i zostan zakwalifikowani/e do projektu, bd uczestniczy w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2016/2017 i 2017/2018.

Zapraszamy do zapoznania si ze szczegami projektu:

Ogoszenie o naborze

Regulamin rekrutacji

Katalog kryteriw rekrutacji

Formularz zgoszeniowy ucznia

Formularz zgoszeniowy rodzica/opiekuna

Owiadczenie uczestnika

Rekomendacja wychowawcy

Ankieta motywacyjna

Deklaracja uczestnictwa

 

 

 
bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: web hosting professional joomla web hosting (video) Valid XHTML and CSS.