.

Jubileusz

50 lat szkoy

Drukuj Email
Wpisał Administrator   

,,Ksiki naszych marze?


,,Nikt nie rodzi si czytelnikiem ,czytelnika trzeba wychowa?

Projekt edukacyjny ,, Ksiki naszych marze ? do ktrego przystpilimy w czerwcu 2015 roku, aktry ma na celu przede wszystkim ksztatowanie zainteresowa czytelniczych realizujemy poprzez:
Zajcia czytelnicze.

Warsztaty.

Mdzyszkolne konkursy czytelnicze.

II miejsce w midzyszkolnym konkursie ,,Bohaterowie Jeycjady s wrd nas?zdobyy uczenniceklasy V b : Nadia Jura, Kamila Rogalska i Maja Zawadzka.

III miejsce w midzyszkolnym konkursie ,,Europejscy przyjaciele sierotki Marysi?zdobyy uczenniceklasy VIa : Julia lzak, Dominika Cha i Zuzanna Migo

Konkursy szkolne:
,, Brzechwaki?- midzyszkolny konkurs recytatorski organizowany co roku przez nasz szko.

Konkursy wewntrzszkolne: Konkurs na zakadk?

Konkurs ,, Mistrz Gonego Czytania ? dla klas I ? III

Warsztaty dla pocztkujcych czytelnikw
.

Wystawy i gazetki promujce czytelnictwo.

Promujemy czytelnictwo poprzez udzia w ,,Paradzie Postaci Literackich?

Imprezy czytelnicze.

Pasowanie na czytelnika uczniw klas pierwszych.

wito Pluszowego Misia
Wsppraca z Bibliotek Publiczn Fili nr 8 na ul. Ksiycowej nr 2.

Zajcia czytelnicze .
23 maja milimy szans na spotkanie z teatrem Kamishbai, teatrem obrazkowym lub inaczejteatrem ilustracji. Pani Halina Nalichowska przedstawia uczniom dwie bajki: japosk i polsk.
Wsppraca z Bibliotek Pedagogiczn WOM,, RODN ? w Czstochowie.

,, Ksika moich marze ? w programie Story Jumper ? zajcia z wykorzystaniem aplikacjiinteraktywnej.
Zwiedzanie Publicznej Biblioteki WOM ,,RODN?
Spotkania autorskie.

Podczas ,,Literackiej majwki? spotkanie z autorem ksiek dla modziey Kazimierzem Szymeczko.

Z pisark pochodzc z Czstochowy, autork komedii kryminalnych pani Mart Obuch.
 
bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: web hosting professional joomla web hosting (video) Valid XHTML and CSS.