.

Jubileusz

50 lat szkoy

Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Samorzd Szkolny pomaga w organizacji imprez dla dzieci na terenie szkoy i reprezentuje interesy uczniw.
SKADSAMORZDU SZKOLNEGO:
Przewodniczca: Dominika Cha
Z-ca: Kacper Durdziski
Skarbnik: Zuzanna Migo
Opiekun: mgr. Edyta Wjcik

 

PLAN PRACY SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO:

 

I. Organizacja pracy samorzdu

1. Przydzia czynnoci funkcyjnych.

2.Podzia na sekcje.

3.Zapoznanie z regulaminem samorzdu.

4. Organizowanie zebra czonkw samorzdu.

5. Udzia samorzdw klasowych w wyborach do Samorzdu Uczniowskiego.

6. Wybory do Samorzdu Uczniowskiego poprzedzone kampani wyborcz.

 

II. Zadania dotyczce organizowania ycia i pracy szkoy.

1. Organizowanie tematycznych dyskotek szkolnych.

2. Przekazywanie ycze dla nauczycieli i pracownikw szkoy z okazji:

a.Dnia Edukacji Narodowej,

b. Boego Narodzenia,

c.Dnia Kobiet,

d. wit Wielkiej Nocy.

3. Pomoc w organizacji uroczystoci lubowania pierwszoklasistw, Midzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego ?Brzechwaki?, imprezy ?Strachy na lachy?, balu karnawaowego.

4. Wczenie si do zada wynikajcych z programu "Bezpieczna Szkoa - bezpieczne dziecko".

5. Akcje na rzecz ochrony rodowiska:

a.zbirka zuytych baterii- udzia w konkursie ?Czysta Czstochowa?,

b. zbirka puszek aluminiowych,

c. udzia w akcjach ekologicznych,

d. "Sprztanie wiata".

6.Pomoc w zorganizowaniu Dnia Samorzdnoci w szkole - konkurs ?Klasa na medal?.

7.Organizacja Poczty Walentynkowej.

 

III.Wsppraca ze rodowiskiem

1. Wczenie si do Obchodw Dnia Ziemi - porzdkowanie terenu wok szkoy i terenu miasta.

2. Zbirka pienidzy na rzecz fundacji pomocy dzieciom.

3. Akcja ?Gra Grosza?.

4. Zbirka plastikowych nakrtek od butelek ? pomoc osobom niepenosprawnym w zakupie wzka inwalidzkiego.

 

 

 
bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: web hosting professional joomla web hosting (video) Valid XHTML and CSS.