.

Jubileusz

50 lat szkoy

Drukuj Email
Wpisał Administrator   

Program ?Uczenie si przez cae ycie?

Comenius Partnerskie Projekty Szk

PACHAMAMA (MOTHER EARTH):

OUR EUROPE OUR FUTURE

Partnerskie Projekty Szk

Projekty partnerskie to wsppraca dwch lub wicej szk z rnych krajw UE, ktra skutkuje przede wszystkim wymienian dowiadcze i uczeniem si od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie wsppracy midzynarodowej, w ktrej uczestnicz uczniowie i kadra nauczycielska z rnych pastw czonkowskich.

Cele akcji

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szk jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie wsppracy midzynarodowej, a take poprawa pod wzgldem jakociowym i ilociowym partnerstw midzy szkoami oraz mobilnoci, w ktrej uczestnicz uczniowie i kadra nauczycielska z rnych pastw czonkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szk daj moliwo wzajemnego uczenia si, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur wsppracy midzynarodowej.

Tematyka projektu

Tematyka projektw Comenius Partnerskie Projekty Szk moe dotyczy dowolnego tematu zwizanego z edukacj szkoln.

Przykadowe formy aktywnoci podczas realizacji projektu

 • spotkania partnerw projektu
 • wyjazdy do organizacji partnerskich pracownikw organizacji Beneficjenta i uczniw uczestniczcych w projekcie
 • badania, studia przypadkw
 • job shadowing
 • opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiaw i dokumentacji dotyczcych dziaa prowadzonych w ramach projektu
 • wymiana dowiadcze i praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich rodkw, a szczeglnie ICT (www, e-mail, videokonferencje)
 • konferencje, seminaria, warsztaty
 • prace w terenie, analizy i badania dot. tematyki projektu, etc.
 • organizowanie wystaw, przedstawie, festynw zaplanowanych we wniosku
 • wykonywanie prac artystycznych i innych dot. tematyki projektu
 • przygotowanie jzykowe osb zaangaowanych w realizacj projektu, aby zapewni dobr komunikacj z partnerami w jzyku roboczym projektu
 • autoewaluacja
 • rozpowszechnianie dowiadcze i efektw projektu (w tym publikacje, materiay, strony internetowe, wystawy)
 • wymiana dowiadcze z instytucjami w regionie, wsppraca z innymi projektami dot. podobnych obszarw tematycznych (np. wcznie z wyjazdami)

Oglne informacje o programie pochodz ze strony internetowej http://comenius.org.pl/index.php/ida/2 oraz z ulotki Program Comenius wydanej przez FRSE.

 
bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: web hosting professional joomla web hosting (video) Valid XHTML and CSS.